MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

DÁREK K VÁNOCŮM - DŮVEŘUJ...SÁM SOBĚ

Vesmír se o tebe v každé chvíli stará.
I když se to někdy nezdá, vybírá ti to nejlepší, co je pro tebe vhodné v danou chvíli.
Možná máš kapsu plnou přání, ON je však doručuje v termínu a způsobem,
který nejvíce odpovídá tvé vibraci.
Některé dárky, které si přeješ ve formě situací, událostí, vztahů nebo prožitků
nedoručí ihned, načas je odloží, aby splnily to, co od nich očekáváš.
Proto to, co se neděje, je pro tvé dobro, i když to zatím nechápeš.
Pokud nejsi ve stavu (myslím vibračním), aby sis splněného přání dokonale užil,
JEHO moudrost s dárkem počká.
Někdy doručí „krapánek“ něco jiné, co se jen trochu podobá tomu, co jsi chtěl.
Při pohledu zpět si ale uvědomíš, že to je TO, co jsi skutečně potřeboval prožít,
abys pochopil, že tudy cesta nevede.
Jiné dárky jsou zabaleny ve smirkovém papíře, jsou to ty nejvzácnější poklady,
které čekají, až je skrze bolest a smutek rozbalíš.
Najdeš tam totiž sám sebe, svůj vlastní poklad a své nejtajnější přání
- odhodlání žít, být svobodný a milovat.
Svět se o tebe stará a pečuje ...

Číst celý článek

KORÁLKY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Tak, jako se vlny noří do dalších vln, aby se vzápětí na chvíli vynořily,
než je proud sebou vezme do hlubin, i jednotlivé zážitky – korálky každodenního života tvoří pomyslný náhrdelník, kterými se zdobí zdánlivá koláž života.
Vnímání prožitků, událostí, ztrát a výher se neustále mění, posouvá
a prochází tak ohněm transformace, jenž udržuje  fyzickou realitu v „chodu“.  
Alchymická svatba zdánlivých protikladů, věčné hodnocení na špatné a dobré,
na přijatelné a to méně příjemné, je hnacím motorem evoluce Vědomí.  
Tak, jako se vlny noří do dalších vln, aby se setkaly se svou podstatou – oceánem,
i naše hledání je touhou po spojení se s sebou samým – se Zdrojem,

s Nekonečnou Láskou, která je naší esencí,
a která na určitou dobu na sebe vzala formu, aby se v proudu opět rozplynula.  
Všechny formy se jednou vytratí, ztratí náboj, ale její podstata – Láska,
tu bude vířit věky věků s touhou projevovat se v těch nejbizarnějších situacích a vztazích.
A jen to láskyplné navlékání korálků všedních zážitků nakonec může mít „svůj“ smysl
a letmé ...

Číst celý článek

VÝSLEDEK VEŠKERÉHO HLEDÁNÍ

Až zdoláš většinu vrcholů svého života, ochutnáš bezpočet vítězství, úspěchů
a zdánlivých obdivů, nevyhnutelně zjistíš, že nic z toho tě nemůže trvale uspokojit.  
Vždy jen na chvíli zažiješ pocit zadostiučinění, potom však z hlubin sebe sama přijde neukojitelná touha po něčem jiném, větším, hlubším,
co zastíní všechny touhy a přání ve vnějším světě, co ukojí tvůj neukojitelný pocit hledání.
To volá tvá pravá podstata – Zdroj – TY, aby sis ji uvědomil, vzal ji na zřetel,
začlenil ji do hry Života, zkrátka aby ses rozpomněl na to, KDO ve skutečnosti JSI.
ONA má pro tebe velmi důležitou zprávu – vlastně tu nejdůležitější!
Přináší ti nečekanou pomoc v tomto zmateném světě zmatených představ,
myšlenek, her a činností.
Pokud stočíš svůj vnitřní zrak do „sebe“, objevíš vnitřní nekonečný prostor, objevíš sebe.
Tvůj dech tě k ní přivede, ukáže ti cestu od sebe k sobě.
Zdroj – tvá podstata je neustále s tebou a snaží se ti pomoci zvládnout fyzickou pouť.
Není to žádná persona, stařec na obláčku nebo vědomí někoho jiného, žádný avatar, guru
nebo mimozemšťan, který se tváří jako osvoboditel s ...

Číst celý článek

DOLNÍ BOD OBRATU

Pokud zažíváš ve svém životě nudu a jistou míru zoufalství,
sestupná spirála energie dosáhla svého dolního bodu obratu.
Můžeš v něm být ještě chvíli uvízlý, pokud si neuvědomíš,
že starý způsob života je potřebné odložit.
Možná přehodnotíš nudnou práci, kterou ještě děláš,
prázdné vztahy, které máš a záliby, které tě již neoslovují.
Tvému obratu (zvýšení vibrací) prospěje odložit vše staré,
co ti již neslouží a neoslovuje.
Pokud to vědomě neuděláš ty, Život se o to postará sám.
Rozchod nebo propuštění z práce, nemoc nebo rozpad jistot bude tím,
čím se změna hlásí o slovo.
Tvé závislosti, tvé obavy a strachy tak budou naplněny.
Raději se spřátel s nejistotou a připrav se na změnu obratu.
Neměj strach ze strachů, vše zvládneš tak, jako jsi doposud zvládl.
Důvěřuj Vesmíru, kosmickému plánu a této geniální hře Života.
Postupně, jak budeš opět stoupat nahoru po pomyslném vibračním žebříku,
začne se měnit tvá realita na základě změny tvé identity – tvého úhlu pohledu.
Začneš se dívat na nový film života tím, že se prohloubí tvé spojení se Zdrojem
– s tvou podstatou.
Uvolni se a dej šanci ...

Číst celý článek

DŮVĚŘUJ.....SÁM SOBĚ

Vesmír se o tebe v každé chvíli stará.
I když se to někdy nezdá, vybírá ti to nejlepší, co je pro tebe vhodné v danou chvíli.
Možná máš kapsu plnou přání, ON je však doručuje v termínu a způsobem,
který nejvíce odpovídá tvé vibraci.
Některé dárky, které si přeješ ve formě situací, událostí, vztahů nebo prožitků
nedoručí ihned, načas je odloží, aby splnily to, co od nich očekáváš.
Proto to, co se neděje, je pro tvé dobro, i když to zatím nechápeš.
Pokud nejsi ve stavu (myslím vibračním), aby sis splněného přání dokonale užil,
JEHO moudrost s dárkem počká.
Někdy doručí „krapánek“ něco jiné, co se jen trochu podobá tomu, co jsi chtěl.
Při pohledu zpět si ale uvědomíš, že to je TO, co jsi skutečně potřeboval prožít,
abys pochopil, že tudy cesta nevede.
Jiné dárky jsou zabaleny ve smirkovém papíře, jsou to ty nejvzácnější poklady,
které čekají, až je skrze bolest a smutek rozbalíš.
Najdeš tam totiž sám sebe, svůj vlastní poklad a své nejtajnější přání
- odhodlání žít, být svobodný a milovat.
Svět se o tebe stará a pečuje ...

Číst celý článek