MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

MÍT SE RÁD

Nejdůležitější je pocit,
jaký mám sám ze sebe.
Neznamená to, že když mám negativní myšlenky,
musím se obviňovat, kritizovat a trestat.
Naopak.
Mám rád negativní myšlenky a situace.
Připomínají mi, abych se v nich nepřestával mít rád.Číst celý článek

PROTI PROUDU

Čím více energie a snahy
vkládám do toho,
co chci získat,
tím je jasnější,
že dělám něco špatně.Číst celý článek

DOVOLIT VESMÍRU

Když dovolím Vesmíru,
aby se něco stalo,
potom si přitáhnu jen to,
co je opravdu moje
a takovou rychlostí,
která je mi příjemná.Číst celý článek

JAK JEDNODUCHÉ!

Které dveře se otevírají
a které se zavírají?
Které dveře zatím
zůstávají zavřené?Číst celý článek

CO BY TO BYLO, KDYBY TO BYLA LÁSKA

Kdybys miloval sám sebe, neměl bys potřebu kritizovat druhé.
Řekl bys jim upřímně, co cítíš a nechal je také najít cestu ke své vlastní lásce.
Nevymačkával bys je jako citron a nelhal bys jim.
Přestal bys s nimi manipulovat a strkat je ze strany na stranu tak,
jak ti to vyhovuje.
Kdyby ses opravdu miloval takový, jaký jsi, bral bys ostatní také tak.
Byl bys vnitřně tak silný, že bys sobě i ostatním ponechal právo volby
a respektoval jejich rozhodnutí.
Měl bys přání, ale nechal věci přirozeně volně probíhat,
protože bys byl zabalený do své lásky a tak v bezpečí.
Kdybys sám sebe miloval, rozhodoval by ses podle jednoduchého vzorce:
„Co bych udělal, pokud bych se měl opravdu rád?“
A pak to bez pocitu viny a lítosti udělal nebo ne.
Pokud bys opravdu miloval sám sebe, potřeba se něčeho dožadovat,
u někoho žebrat o pozornost a nacházet uspokojení ve vnějším světě,
bude automaticky slábnout.
Pokud bys miloval sám sebe, zjistil bys, že už jsi tím, co hledáš.
Hledáš totiž lásku, i když samotné hledání nazýváš různými jmény.
Nahrazuješ ji úspěchem, kariérou, cíly, večírky…..a ovládáním druhých.
Kdyby to byla ...

Číst celý článek