MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

PŘIJMUTÍ

Přijmu-li život den po dni,
okamžik po okamžiku,
přijdu na to,
že život může být
až překvapivě jednoduchý.Číst celý článek

TO NEJLEPŠÍ

To nejlepší, co je,
je to, co zrovna dělám
– čím se zajímám.
Ať je to pití kávy,
dívání na TV nebo uklízení.
Takže neustále jsem „ponořen“
v tom nejlepším,
co mi Život nabízí.


Úryvek z připravované knihy Malý průvodce živo temČíst celý článek

ACH TA SVOBODNÁ VŮLE!

Já to dělám, já tam půjdu, já to dokážu, já řídím svůj život,
já si splním přání, já to mám pevně v rukou……
Na fenoménu zvaném „svobodná vůle“ funguje tato hra jménem Život.
Samo Vědomí ji začlenilo do hry, aby byla větší legrace.
Aby se lidé hodně snažili, trápili se, když to nedopadne tak, jak má,
hádali se o množství svobodné vůle nebo kolik ji vlastně máme.
Na svobodné vůle je postaven celý marketing osobního rozvoje.
Myslíme si, že můžeme ovládat své myšlenky a zaměřit je na to,
co chceme a také, to co chceme, i získat.
Svobodná vůle není opakem předurčení, ale je jeho součástí!
Pokud bys ovládal své myšlenky,
tak bys věděl, jaká bude „tvá“ další myšlenka.
Zkus na minutu na nic nemyslet, jaká je to dřina, že?
Myšlenky stojí v zástupu a dožadují se tvé pozornosti.
Nelze si ráno říci: „Dnes nebudu myslet“, už je skrze tebe myšleno.
A odkud myšlenky přicházejí a kam odchází?
A jsou to naše myšlenky?
Pokud bys měl svobodnou vůli, proč by ses tedy necítil neustále dobře?
Pokud by ses rozhodoval svobodně a měl to ve svých „rukou“,
proběhl by ...

Číst celý článek

NEBÁT SE POJMENOVAT SKUTEČNOST

Všechno nad tebou má moc do té míry,
do které tomu kladeš ODPOR.
Odpor je stažení, kontrakce „tvého“ těla a „tvé“ mysli.
Hůř se dýchá a věci se vidí rozmazaně,
protože jsou podbarvené emocemi.
Naproti tomu expanze – uvolnění od stávající situace
se děje PŘIJMUTÍM toho, co je tak, jak to je.
Neexistuje totiž nic, co by nestálo za přijmutí.
Řeš svou situaci, hněvej se a klidně bojuj,
nejdříve však přijmi skutečnost.
Tím nebudeš plýtvat svou drahocennou energií na své scénáře,
jak by vše mělo TEĎ být a jak by se ostatní měli chovat.
Přijmout něco neznamená totéž, jako považovat to za správné.
Neznamená to tvou kapitulaci, jde jen o to, aby ses nevzpíral realitě.
Když se ti TEĎ nedaří, tak se ti prostě jen TEĎ nedaří.
Když tě někdo nemiluje nebo tě „dostal“ svým chováním, jen to přijmi.
On nebo ona tě prostě jen nemiluje, to je vše, nic víc a nic méně.
Uvědom si, jak je to směšná událost v porovnání s chodem celého Vesmíru.
Neboj se pojmenovat SKUTEČNOST takovou, jaká zrovna je.
Otevře se před tebou velký prostor, uvolníš se a získáš od ...

Číst celý článek

KONEC UTRPENÍ

Utrpení, které zažíváš, je psychická nemoc.
Je důsledkem hledání toho, co je pro tebe přijatelné.
Tato rovnice je jednoduchá a má vždy stejný výsledek – zklamání.
Lidské neštěstí vzniká z toho, když se pokoušíš vyrušit jeden pól
zdánlivých protikladů a pozvat k sobě „domů“ jen to přijatelné a příjemné
….to, co v danou chvíli chceš, po čem toužíš, na čem lpíš.
Potom se snažíš zavřít dveře před nepříjemným, nepřijatelným
…před tím, co nechceš a odmítáš vidět.
Jenže protiklady, které jsou myslí vytvořeny
a tudíž jsou iluzí, (tak, jako vše, co mysl má na „mysli“),
nemohou existovat bez sebe a své vzájemné provázanosti.
Na nich je postaven život tak, jak jej vnímáš.
Každé údolí má svůj vrchol a každý vrchol je spojen s údolím.
Růst se střídá s poklesem a sjednocení s rozdělením.
Touha zažít jen příjemné však staví polarity proti sobě
a tím vzniká utrpení.
Tento boj za „lepší“ pokračuje do té doby, dokud nevyústí ve zklamání.
Pokud budeš stále nespokojený s tím, co ti nabízí přítomný okamžik,
tenhle závod nikdy neskončí a ty nikdy nedojdeš klidu.
Psychická bolest nastupuje v momentě, když chceš něco, ...

Číst celý článek