MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

PROTI PROUDU

Čím více energie a snahy
vkládám do toho,
co chci získat,
tím je jasnější,
že dělám něco špatně.