MATRIX-NEO :: Novinky

KDYŽ JE TO LÁSKA…

Když je to láska, nechováš se ke druhému hrubě, protože jej miluješ.
Nevysáváš je neustálými požadavky, aby se chovali tak nebo jinak,
zkrátka aby skákali tak, jak pískáš, protože to láska nedělá.
Když je to láska, máš radost, že ten druhý má radost
a dokonce mu ji přeješ, protože láska taková je.
Láska není zapsána v katastru nemovitostí,
proto druhý nebyl, není a nikdy nebude tvůj majetek, i když se o to někteří snaží.
Slova jako „můj…moje…“ používej jen jako synonymum.
Láska je především svoboda – svoboda pohybu a svoboda myšlení,
svoboda svobodně se nadechnout a lehce vydechnout.
Pokud na chvíli zadržíš dech, hned budeš vědět, o čem mluvím.
Nepleť si lásku se závislostí na druhém, protože to je cesta do pekel,
do malého privátního pekla šílených představ a ještě šílenějších činů.
Láska od tebe žádá přehodnocení tvých pochybností, nedůvěry v sebe
a hlavně, abys zůstal sám sebou, ať se děje, co se děje.
Pokud miluješ, není co řešit, ale to už víš a jistě si mnohokrát slyšel,
proto láska neřeší všelijaké blbiny, které na cestě potká.
Když je to láska, miluješ, i když k tomu někdy nemáš důvod,
protože ti je s láskou nejlépe.
Potřebuješ milovat, ne být milován, na to nezapomeň.
A když se přistihneš, že vyžaduješ od druhého to, co si můžeš sám dát
(pozornost, náklonnost), uvědom si, jaké dětinské hry tu vlastně hrajeme.
Když je to láska, je to láska.
Je nebezpečná, protože tě celého svlékne do naha,
ale jinak život neochutnáš v jeho přímé podobě.
Můžeš být sice bezpečně chráněn svými mentálními barikádami,
ale jinak budeš žít v té nejchudší čtvrti bohatého města.
Když je to láska, jsi plný Života a cítíš, že tahle kosmická pouť prostě stojí za to.