MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

KDYŽ JE TO LÁSKA…

Když je to láska, nechováš se ke druhému hrubě, protože jej miluješ.
Nevysáváš ho neustálými požadavky, aby se choval tak nebo jinak,
zkrátka aby skákal tak, jak pískáš, protože to láska nedělá.
Když je to láska, máš radost, že ten druhý má radost
a dokonce mu ji přeješ, protože láska taková je.
Láska není zapsána v katastru nemovitostí,
proto druhý nebyl, není a nikdy nebude tvůj majetek, i když se o to někteří snaží.
Slova jako „můj…moje…“ používej jen jako synonymum.
Láska je především svoboda – svoboda pohybu a svoboda myšlení,
svoboda svobodně se nadechnout a lehce vydechnout.
Pokud na chvíli zadržíš dech, hned budeš vědět, o čem mluvím.
Nepleť si lásku se závislostí na druhém, protože to je cesta do pekel,
do malého privátního pekla šílených představ a ještě šílenějších činů.
Láska od tebe žádá přehodnocení tvých pochybností, nedůvěry v sebe
a hlavně, abys zůstal sám sebou, ať se děje, co se děje.
Pokud miluješ, není co řešit, ale to už víš a jistě jsi mnohokrát slyšel,
proto láska neřeší všelijaké blbiny, které na cestě potká.
Když je to láska, miluješ, ...

Číst celý článek

STÁT VE SVÉM VLASTNÍM PROUDU

Jsi stvořen jako dokonalý projekt se všemi vlastnostmi,
které role, do které jsi dosazen, potřebuje.
Tvé vlastnosti jsou dokonalé, není je potřeba dělit na vyhovující a nevyhovující.
Jsou zde proto, aby Bůh, který cestuje inkognito ve „tvém“ kabátě, zahrál part,
který je zapsán v kosmickém scénáři – role ve hře Života je takto jedinečná,
bez níž by Vesmír nebyl schopen v danou chvíli fungovat.
V této „divadelní“ hře jménem Život hraješ svou určenou roli a máš k tomu vše, co potřebuješ, jsi dokonale vybaven pro různé situace, události, vztahy,
které tvoří součást hry, jež se tě týká.
Být sám sebou je tedy automatické a přirozené…nikdy nemůžeš být jiný,
než sám sebou, ze své role totiž nemůžeš „vypadnout“, je šitá na míru.
I když váháš, máš v daný moment váhat, je to součást hry.
Pokud si myslíš, že se máš změnit nebo že zrovna hraješ ve špatné hře špatnou roli,
věř mi, že jsi na tom správném místě a hraješ tak, jak máš.
Proto se snažit být sám sebou je podobné,
jako kdyby se voda chtěla stát vodou – ...

Číst celý článek

ŽIVOT BEZ POŽADAVKŮ A OČEKÁVÁNÍ

Jak by ses cítil, pokud bys neměl na Život a na druhé žádné požadavky?
Co by se stalo, pokud bys od jiných nevyžadoval, aby ti donesli štěstí, lásku a naplnili tvé údajné potřeby?
Co kdyby ses přestal o někoho opírat a postavil se konečně na své vlastní nohy?
Potom by se směr tvé pozornosti od vnějšího hledání typu „něco mně chybí a tak to hledám tam venku“
„je tady někdo, kdo mně splní má očekávání a zahrne neustálou pozorností“,
obrátil o 180° - k sobě, kde najdeš vše, o čem se domníváš, že ti chybí.
Vyžadovat na svém okolí, aby ti neustále věnovalo pozornost, aby se svět poskládal tak, jak si přeješ,
je stejně marné jako snaha zachytit tekoucí vodu ve svých dlaních.
Vše se mění.
Druzí se mění, nálady se mění, ty se měníš, myšlenky se střídají, emoce jsou nepředvídatelné
a je nesmyslné s tolika proměnnými postavit stabilní a vždy fungující rovnici.
Nikdy se ti nepodaří zachytit vlny, spoutat vítr nebo zabránit příchodu jara.
Takové je však snažení většiny.
Do dnešního dne to ale nefungovalo a nikdy fungovat nebude.
Až si ...

Číst celý článek