MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

CO KDYBY TO BYLO JINAK?

Odkud přijde zamilovanost,
když se zamilovat nechceš, ani ji neplánuješ?
Kdo „způsobí“, že najednou usneš, když chceš být vzhůru?
Jak je možné, že někdy uděláš to, co jsi nikdy nechtěl?
Kdo tě probudí z hlubokého spánku,
ve kterém mysl nesní, a ty si sám sebe neuvědomuješ?
Jak je možné zažít tolik „náhod“ v životě,
které jsi nikdy neplánoval, ani sis je nepředstavoval?
Ještě pořád si myslíš, že máš vůli řídit „svůj“ život tak, jak si „zamaneš“?
Až poznáš, že vůle je jen iluze dovedně podstrčená Vědomím,
aby se hra jménem Život mohla hrát, bude ti jasné,
že není potřeba úsilí, cvičení nebo opakování formulí a slov,
aby se něco „stalo“.
Žádné iluzorní „já“ nemůže mít vliv na svůj Zdroj, z kterého vzniklo.
Stane se totiž jen to, co se má stát – co je ve vesmírném scénáři.
A na to, co chceš nebo nechceš, se nebere zřetel.
Až se stáhneš „ do pozadí“, poznáš iluzi „popředí“
– tvé imaginární osobnosti, kterou nazýváš svým jménem.
Není to ničí chyba, nemusíš se za to cítit vinen,
protože ty neexistuješ tak, jak si myslíš.
Nerozhodl ses o svém ...

Číst celý článek

A CO ZÁVISLOST?

Když si nedovedeš život bez něčeho představit
a tento případný nedostatek u tebe vyvolává negativní pocity,
jsi na tom „daném“ závislý.
Ať se jedná o nějakou věc, osobu, situaci nebo vztah, styl života,
druh jídla nebo určitou aktivitu, kterou „musíš“ stále a dokola vykonávat,
žiješ pod taktovkou známé společnice téměř každého z nás – závislosti.
Jejím výsledkem je smutek, rozčarování, bolest nebo náladovost,
která se dostaví pokaždé, když nedostaneš svou „porci“.
Tvé pravé JÁ – Zdroj – Vědomí však není nikdy na nikom a ničem závislé,
je vždy SVOBODNÉ.
To jen mysl – ego – ztotožněné malé já,
které zdánlivě zapomnělo ve vnějším světě na svůj původ a podstatu,  
hledá pozornost, lásku a smysl své iluzorní existence
na určité formě fyzické reality.
Se závislostí je spojeno očekávání a následné rozčarování,
když věci nedopadnou tak, jak si přeješ.
Vztahy se budují na vzájemné závislosti a potřebě a vyžadujeme,
aby druzí přispívali k našemu štěstí.
Přichází strach ze ztráty, odcizení a odmítnutí
a připravuje se půda pro vzájemné ovládání.
Sice mluvíme o svobodě a toleranci, ale k jejich naplnění nikdy nedojde.
Je možné žít život, ve ...

Číst celý článek

CO BY TO BYLO, KDYBY TO BYLA LÁSKA

Řekl bys jim upřímně, co cítíš a nechal je také najít cestu ke své vlastní lásce.
Nevymačkával bys je jako citron a nelhal bys jim.
Přestal bys s nimi manipulovat a strkat je ze strany na stranu tak,
jak ti to vyhovuje.
Kdyby ses opravdu miloval takový, jaký jsi, bral bys ostatní také tak.
Byl bys vnitřně tak silný, že bys sobě i ostatním ponechal právo volby
a respektoval jejich rozhodnutí.
Měl bys přání, ale nechal věci přirozeně volně probíhat,
protože bys byl zabalený do své lásky a tak v bezpečí.
Kdybys sám sebe miloval, rozhodoval by ses podle jednoduchého vzorce:
„Co bych udělal, pokud bych se měl opravdu rád?“
A pak to bez pocitu viny a lítosti udělal nebo ne.
Pokud bys opravdu miloval sám sebe, potřeba se něčeho dožadovat,
u někoho žebrat o pozornost a nacházet uspokojení ve vnějším světě,
bude automaticky slábnout.
Pokud bys miloval sám sebe, zjistil bys, že už jsi tím, co hledáš.
Hledáš totiž lásku, i když samotné hledání nazýváš různými jmény.
Nahrazuješ ji úspěchem, kariérou, cíly, večírky…..a ovládáním druhých.
Kdyby to byla láska, budeš milovat to, co je právě před ...

Číst celý článek

MINULOST – DOVEDNĚ UDRŽOVANÉ VĚZENÍ MYSLI

Pokud se neustále „přehrabuješ“ v minulosti a vykopáváš to, co bylo,
nepochopil jsi význam minulého času.
Co bylo, bylo a žádný návrat z přítomnosti do minulosti to nezmění.
Mysli si, že to, co se stalo, se nemělo stát a utrpení máš zaručené.
Když se ohlížíš dozadu, nevidíš to, co přichází „zpředu“.
Potom budeš zakopávat o to, co je zjevné…to, co ti TEĎ život nabízí.
Je to stejné, jako když si můžeš dnes udělat chutné čerstvé jídlo,
ale ty si neustále ohříváš to včerejší.
Mysl žije z minulosti, je minulostí a neustále se vrací k tomu, co bylo.
Na základě minulosti vyhodnocuje „novou“ přítomnost
a dívá se na ni skrze brýle, které si pořídila „kdysi“.
Tak máš kapsy plné věcí z minula, které ti brání jít radostně vstříc tomu,
co se ti právě nabízí.
Žádná konstelace, regresní terapie a minulé životy tě nevysvobodí z vězení mysli.
Mysl tě bude neustále nabádat, aby ses vracel k minulosti,
protože pro ni je to rajská zahrada.
Tak opravuješ staré koleje a upevňuješ své ego místo toho, abys postavil koleje nové.
Nepotřebuješ rozebírat minulost a hledat v ní pro budoucnost „lepší“ ...

Číst celý článek

KDYŽ DO NĚČEHO „NAPUMPUJEŠ“ DŮLEŽITOST

Když kvůli něčemu nemůžeš spát,
nebo když jsi z něčeho velmi nervózní a máš strach, jak to dopadne,
zřejmě jsi to postavil na piedestal důležitosti.
Uvěřil jsi myšlenkám, že je to pro TEBE v danou chvíli to nejdůležitější.
Zhypnotizován svou myslí po tom toužíš, přeješ si to, očekáváš, vyhlížíš….
a trápíš se po celou dobu, zda to se ti to splní.
Možná si nedokážeš bez toho představit „svůj“ další život,
ale je to jen další chytrá past, kterou na TEBE mysl nastražila.  
Vše je Vědomí, vše má tedy stejnou kvalitu Vědomí a nic není důležitější, než to ostatní.
Pokud budeš přijímat okamžik po okamžiku a užívat si to, co se zrovna nabízí,
staneš se klidnějším a vyrovnanějším.
Pokud budeš přijímat vše, co se v životě objeví, jako stejně důležité,
Život bude více rozmanitý a bude ti také více chutnat.
Dovolená v zahraničí nebo procházka po lese, pití kávy nebo cesta do práce….
vše je „stejně“ důležité.
Rozhovor s dětmi, jako posezení s přáteli.
Když se ve všem budeš mít rád, je jedno, co zrovna prožíváš nebo děláš.
Jsi Nekonečná Láska, proto není pro TEBE ...

Číst celý článek