MATRIX-NEO :: Zajímavé články a informace

DOVOLIT VESMÍRU

Když dovolím Vesmíru,
aby se něco stalo,
potom si přitáhnu jen to,
co je opravdu moje
a takovou rychlostí,
která je mi příjemná.